Ryx is het overkoepelende intranet voor alle rijksambtenaren. Gevraagd werd om
zoveel mogelijk binnen de huisstijlkleuren te blijven omdat andere kleuren al
snel een asscociatie met bepaalde politieke partijen zouden kunnen hebben.