Logo ontworpen voor Euphoria, een internationaal netwerk bestaande uit zeventien
Europese verzekeringsmaatschappijen.