Website voor de Hogeschool Rotterdam. De site dient ter oriëntatie voor de
toekomstige student en biedt veel tekstuele informatie over het lesaanbod.
Daarnaast is ook het intranet voor de organisatie ontworpen (hier niet afgebeeld).